Tuesday, December 15, 2009

Mas masustansiya pa sa gatas ng kalabaw

Handa ka na ba sa almusal? Sigurado? O sige, sugod!

No comments:

Post a Comment