Monday, December 14, 2009

Sila 'yung nanghuhuli ng isda, sila 'yung nagbebenta ng isda


'Doon, 'pag kakain sila, d'un pa lang magbabayo.'

Galing dito ang nasa itaas.

No comments:

Post a Comment