Wednesday, December 9, 2009

Ano'ng oras na?

Itanong mo sa bulag...


o sa walang magawa sa buhay...Galing dito at dito pa ang mga larawan.

No comments:

Post a Comment